مشاهده گالری تصاویر تقویم آموزشی بهمن ماه

تقویم آموزشی بهمن ماه

تقویم آموزشی بهمن ماه 1398

ردیفنام دورهتاریخ شروعمدت دورهظرفیت
1مالتی پلکس فرانسه-رایگان98/11/134ساعت6 نفر
2سیستم های دوگانه سوز CNG98/11/153 روز5 نفرثبت نام
3انژکتور مقدماتی-رایگان98/11/264ساعت6نفر
4گیربکس اتوماتیک AL498/11/293روز5نفرثبت نام
5گیربکس اتوماتیک هیوندای و کیا 4و5سرعته98/11/293روز5نفرثبت نام
6تعمیر موتور هیوندای و کیا98/11/293 روز6نفرثبت نام
7تعمیر موتور ال9098/11/302روز5 نفرثبت نام
8مالتی پلکس خودروهای داخلی98/11/302روز5 نفرثبت نام
9برق و انژکتور خودروهای داخلی98/11/302روز5 نفرثبت نام

تقویم آموزشی بهمن ماه 1398

ردیفنام دورهتاریخ شروعمدت دورهظرفیت
1مالتی پلکس فرانسه-رایگان98/11/134ساعت6 نفر
2سیستم های دوگانه سوز CNG98/11/153 روز5 نفرثبت نام
3انژکتور مقدماتی-رایگان98/11/264ساعت6نفر
4گیربکس اتوماتیک AL498/11/293روز5نفرثبت نام
5گیربکس اتوماتیک هیوندای و کیا 4و5سرعته98/11/293روز5نفرثبت نام
6تعمیر موتور هیوندای و کیا98/11/293 روز6نفرثبت نام
7تعمیر موتور ال9098/11/302روز5 نفرثبت نام
8مالتی پلکس خودروهای داخلی98/11/302روز5 نفرثبت نام
9برق و انژکتور خودروهای داخلی98/11/302روز5 نفرثبت نام

زمان کلاس آموزشی مکانیکی بهمن ماه

جهت 

برای دوره ها مدرک فنی و حرفه ای صادر میشه؟