دوره آموزش سیستم سوخت رسانی کامون ریل و عیب یابی

12,000,000 ریال

آشنایی با سیستم های سوخت رسانی جدید موتورهای دیزلی و عیب یابی این سیستم ها ...

سر فصل های آموزشی :
 معرفی انواع سیستم های سوخت رسانی
معرفی اجزاء تشکیل دهنده سیستم کامون ریل
جا نمایی قطعات
تشریح کار قطعات 
عیب یابی قطعات تشکیل دهنده
تست انژکتورها
نقشه خوانی دسته سیم 
عیب یابی سیستم
و....
 
بهمن دیزل- سایپا دیزل-ولوو-بنز
خودروهای دیزلی
برق خودرو
6 ماه
خودروهای سنگین
فارسی
24
16
8
10
12