شمع ان جی کا تک پلاتین پایه کوتاه BPR7HS

750,000 ریال

350,000 ریال به ازای 1

NGK Spark Plug

شمع توصیه شده برای موتورهای دریایی

شمع - NGK BPR7HS

شمع توصیه شده برای موتورهای دریایی

عرضه توسط:مکانیکیار