چرا فرمان خودرو از تنظیم خارج می شود؟

چرا فرمان خودرو از تنظیم خارج می شود؟

اگر در مسیری مستقیم در حرکت هستید و فرمان خودرو (غربیلک) به صورت متقارن در وسط قرار ندارد، زاویه چرخ ها و میزان فرمان شما به هم خورده است. البته به هم خوردن زاویه چرخ ها و میزان فرمان یکی از موارد احتمالی می باشد.
گزینه های احتمالی دیگری که ممکن است باعث بروز این ایراد شود، عبارت است از:
- تصادف شدید
- رفتن بر روی دست انداز یا چاله با سرعت زیاد
- برخورد با لبه جدول
- درست نبودن نسبت فرمان یا تنظیم نادرست
- به هم خوردن زاویه چرخ ها و میزان فرمان
برای میزان فرمان حداقل سالی یکبار به تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید.
میزان فرمان و تنظیم کردن زاویه فرمان یک کار تخصصی است که باید در تعمیرگاه های مجاز انجام شود. پس توجه داشته باشید که آن را به شخصی مطمئن بسپارید. البته پیش از تنظیم زاویه فرمان باید علت آن را پیدا کنید.
در برخی خودروها سیستم هایی مانند کیسه هوا و بوق ارتباط مستقیمی با میزان فرمان دارند.

منبع: سایت خودروبانک

نظرات بازدیدکنندگان