خودروهای روسی در ایران دوام نمی‌آورند

خودروهای روسی در ایران دوام نمی‌آورند

در ایران خودرو، پلت فرم چندین خودرو از جمله خودروهای صندوق دار و شاسی بلند در حال طراحی بوده که بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران خودرو با تعمیق ساخت، باید ارزش افزوده و افزایش اشتغال ایجاد کند.

این مقام ارشد گروه صنعتی ایران خودرو درباره امکان استفاده از فناوری خودروی روسیه در صنعت خودروسازی ایران هم گفته که خودروهای روسی برای شرایط اقلیمی و آب و هوایی خود آنها طراحی شده و اگر بتوان خودروهای روسی برای ایران بومی‌سازی شود خوب است.

به گفته وی، بدون توجه به شرایط اقلیمی و شرایط آب وهوایی، خودروهای روسی در ایران جواب نمی‌دهد و در تهران داغ می‌کند هر چند که خودروهای روسی به شدت محکم ساخته میشوند.

وفادار ینگجه، با بیان اینکه در صورت واردات خودرو از روسیه باید با شرایط ایران بومی‌سازی شود، ادامه داد که ایران خودرو تااکنون مذاکراتی برای تولید خودرو با مشارکت روسیه نداشته است.

وی، در عین حال یادآور شدکه در فضای کنونی سیاسی باید با خودرو سازان روسی واردمذاکره شد و با آنها تبادل فناوری داشت.نایب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با همکاری گروه صنعتی ایران خود با خودروسازان ایتالیایی هم گفت که خودروسازان ایتالیایی بیشتر در بخش طراحی فعال و برند بوده حال آنکه همکاری ایران با خودروسازان آلمانی بیشتر بوده، بنابراین در زمینه تولیدخودروی سبک بین خودوروسازان ایران و ایتالیا کار چندانی صورت نگرفته و از توانمندی‌های آنها استفاده چندانی نشده است.

منبع: سایت عصرخودرو

نظرات بازدیدکنندگان