راهکار پیشنهادی برای آزادسازی واردات خودرو

راهکار پیشنهادی برای آزادسازی واردات خودرو

ه گزارش «اخبار خودرو»، در واقع با جهش قیمت خودروهای وارداتی شاهد ایجاد فاصله زیادی بین قیمت این خودروها با خودروهای ساخت داخل بودیم.  بدین‌ترتیب مجالی برای افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل ایجاد شد. حال با کاهش قیمت ارز و وعده دولت درخصوص تزریق ارز به مقدار کافی به بازار، فرصت برای پرداختن به موضوع واردات خودرو ایجاد شده است. شاید دولت دغدغه زیادی در خارج‌شدن کنترل واردات خودرو و درنتیجه میزان ارز مصرفی داشته باشد اما در مقابل چنانچه به واردکنندگان اجازه داده شود تا از منبع خارجی، ارز مورد نیاز خود برای واردات را تامین کنند، می‌توان به جزئیات این موضوع برای آزادسازی واردات پرداخت. این در حالی است که واردات خودرو با استفاده از منابع مالی خارج کشور واردکنندگان، با سیاست دولت برای جذب سرمایه‌های ارزی  خارج از کشور منطبق  است.

منبع : سایت دنیای خودرو

نظرات بازدیدکنندگان