سیستم ترمز و پنج نشانه کارکرد نادرست آن

سیستم ترمز و پنج نشانه کارکرد نادرست آن

تفاوت موتورهای دیزلی و موتورهای بنزینییک موتور بنزینی مخلوط هوا و گاز را مکش می کند و آنرا متراکم می کند و بعد مخلوط را با جرقه مشتعل می کند. یک موتور دیزلی فقط هوا را می گیرد و آنرا متراکم می کند و بعد سوخت را به داخل هوای متراکم تزریق می کند. گرمای حاصل ....

ترمز دستی برقی چگونه کار می‌کند؟

ترمز دستی برقی چگونه کار می‌کند؟

مکانیزم عملکرد ترمز دستی‌های مکانیکی ابتدا به این شکل بود که یک کابل از اهرم ترمز دستی به چرخهای عقب متصل می‌شد و با کشیدن اهرم دستی یا پایی (در برخی مدل های مرسدس بنز و اتومبیل های آمریکایی)، لنت های ترمز چرخ‌های عقب درگیر می‌شد و از حرکت خودرو جلوگیری می کرد.