کاهش قیمت لاستیک در بازار

کاهش قیمت لاستیک در بازار

با عرضه لاستیک از سوی وزارت صنعت و اتحادیه فروشندگان لاستیک در قالب یک برنامه مدون، قیمت لاستیک در بازار کاهش یافته است.