کتاب خودروهای هیبرید

7,000,000 ریال

کتاب خودروهای هیبرید به همراه تشریح سیستم هیبرید خورهای کیا و هیوندا

توضیح تکنولوژی خودروهای هیبریدی 

موتور وگیربکس

سیستم های موازی 

سیستم های سری 

سیستم های موازی ،سری

واجزاء آن مانند موتورهای الکتریکی وباطری های الکتریکی

تشریح هیبرید سوناتا و اپتیما

تشریح اجزاء

هواگیری و کالیبراسیون  باد دیاگ

باز و بست 

تولیدکننده

لوازم جانبی

محصولات مشابه