مشاهده گالری تصاویر دفترچه راهنمای مشتری پراید

دفترچه راهنمای مشتری پراید

PERID-OM

مقدمه

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری هدف از تهیه این دفترچه ...

جهت دریافت فایل به بخش اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید:

مقدمه
نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری هدف از تهیه این دفترچه فراهم آوردن شرایطی
میباشد که امکان استفاده هر چه بهتر و راحت تر از خودرو را به وجود می آورد. این دفترچه
در موارد مختلفی بعنوان یک منبع کمکی به حساب می آید.

جهت دریافت فایلPdf روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید:

معرفی خودرو و تجهیزات

رانندگی با خودرو

نکات رانندگی

فوریتهای فنی

دوگانه سوز

نگهداری خودرو

مشخصات خودرو

سایپا
سایپا
پراید
دفترچه راهنمای مشتری
خودروهای سبک
فارسی
A4

لوازم جانبی

محصولات مشابه