مشاهده گالری تصاویر دفترچه راهنمای مشتری ریو

دفترچه راهنمای مشتری ریو

RIOU-OM

پیشگفتار

 با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید. قبل از رانندگي با خودروي خود، دفترچه راهنما را ...

جهت دریافت فایل به بخش اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید:

پیشگفتار

 با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید. قبل از رانندگي با خودروي خود، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. این دفترچه شامل اطالعات مفید و ضروري در مورد رانندگي با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما معرفي خواهد کرد. این دفترچه همچنین نحوه نگهداري و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهي از نحوه رانندگي و آشنایي با تجهیزات خودرو، رانندگي راحت و آسوده اي را با ریو تجربه نمایید.

جهت دریافت فایل Pdf روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید:

خودروی شما در یک نگاه

معرفی خودرو و تجهیزات

رانندگی با خودرو

نکات رانندگی

فوریتهای فنی

نگهداری خودرو

مشخصات خودرو

سایپا
سایپا
ریو
دفترچه راهنمای مشتری
خودروهای سبک
فارسی
A4

لوازم جانبی

محصولات مشابه