مشاهده گالری تصاویر مدیریت موتور هایما اس7 - رایگان

مدیریت موتور هایما اس7 - رایگان

En-MHaima S7

سیستم مدیریت موتور مربوط میشود به سیستم های سوخت رسانی، جرقه زنی و هوارسانی که توسط واحد کنترل موتور (ECU) مدیریت می شوند.

جهت دریافت فایل رایگان به بخش اطلاعات بیشتر مراجعه نمایید.

سیستم مدیریت موتور مربوط میشود به سیستم های سوخت رسانی، جرقه زنی و هوارسانی که توسط واحد کنترل موتور (ECU) مدیریت می شوند.

این سیستم شامل انواع سنسورها، ایسیو و انواع عملگرها می باشد.

جهت دریافت فایل رایگان  اینجا  کلیک نمایید.

ایران خودرو
هایما
سیستم سوخت رسانی
خودروهای سبک
ایران خودرو
1394
اول
50
فارسی
A4

لوازم جانبی

محصولات مشابه