دوره برق ومالتی پلکس خودرو شاهین

19,000,000 ریال

دوره برق ومالتی پلکس خودرو شاهین

در این دوره آموزشی با مباحث کامل مربوط به سیستم سوخت رسانی و برق ومالتی پلکس خودروی شاهین آشنا خواهیدشد.

سرفصلهای دوره:

بررسی تاریخچه سیستم سوخت رسانی انژکتوری
- نقشه خوانی سیستم انژکتور خودروی شاهین(رهام)
- نحوه عیب یابی بوسیله دستگاه دیاگ
- بررسی نحوه کارکرد، تست و عیب یابی و ایرادهای شایع سنسورها و عملگرهای سیستم انژکتور بوسیله مولتی متر و دستگاه دیاگ شامل سنسور دور موتور،سنسور موقعیت میل سوپاپ سنسور دمای خنک کننده و ...
- اصول نحوه استفاده از نقشه های مختلف برق خودرو
- بررسی کلیه مدارات برق خودروی شاهین
- کارعملی بر روی خودرو
سایپا
شاهین
برق خودرو
خودروهای سبک
دانش پویان متین
16
8
8
4
4
6
مکانیکار
البرز

محصولات مشابه