دوره برق و مالتی پلکس خودروهای خارجی

0 ریال

دوره برق و مالتی پلکس خودروهای خارجی

محصولات ژاپنی /کره ای /چینی

شامل:

هیوندا،کیا،نیسان،مزدا،کاپرا و...

آشنایی با نقشه خوانی

معرفی یونیت ها

نحوه ارتباط یونیتها از طریق شبکه  

عیب یابی شبکه

دوره برق و مالتی پلکس خودروهای خارجی

محصولات ژاپنی /کره ای /چینی

شامل:

هیوندا،کیا،نیسان،مزدا،کاپرا و...

آشنایی با نقشه خوانی

معرفی یونیت ها

نحوه ارتباط یونیتها از طریق شبکه  

عیب یابی شبکه

محصولات مشابه