آدابتور48پایهtnm

8,400,000 ریال

آداپتور TSOP48 مخصوص پروگرامر TNM

مبدلTSOP48  جهت برنامه ریزی آیسی فلش ۴۸ پایه با پکیج TSOP استفاده است.

AM29F400BB-TSOP

تولیدکننده

آدابتور48پایهtnm