فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
مکانیکار خیابان مطهری - جنب کوچه پیروزی - ساختمان فرهنگ 1234567890 کرج

تلفن: 02634461614
فکس: 02143855293
ایمیل: iinfo@mechanikar.com

دوشنبه:  08:00 - 19:00

سه شنبه:  08:00 - 19:00

چهارشنبه:  08:00 - 19:00

پنج شنبه:  08:00 - 16:00

جمعه:  10:00 - 13:00

شنبه:  08:00 - 19:00

یک شنبه:  08:00 - 19:00