آیسی 2901گیربکس 206

950,000 ریال

آیسی  2901گیربکس 206

آی سی LM2901

مورداستفاده  در ایسیو گیربکس AL4 206 

BOSCH ME E240 Benz

These comparators are designed for use in level detection, low–level sensing and memory applications in consumer automotive and industrial electronic applications.

• Single or Split Supply Operation

• Low Input Bias Current: 25 nA (Typ)

• Low Input Offset Current: ±۵٫۰ nA (Typ)

• Low Input Offset Voltage: ±۱٫۰ mV (Typ) LM139A Series

• Input Common Mode Voltage Range to Gnd

• Low Output Saturation Voltage: 130 mV (Typ) @ 4.0 mA

• TTL and CMOS Compatible

• ESD Clamps on the Inputs Increase Reliability without Affecting Device Operation

جزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.
جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید:
دفتر فروش:02634461614
کارشناس فروش:09129372384
کارشناس اموزش و خدمات پس از فروش:09122681561 

تماس بگیرید

آیسی  2901گیربکس 206

آی سی LM2901

مورداستفاده  در ایسیو گیربکس AL4 206 

BOSCH ME E240 Benz

These comparators are designed for use in level detection, low–level sensing and memory applications in consumer automotive and industrial electronic applications.

• Single or Split Supply Operation

• Low Input Bias Current: 25 nA (Typ)

• Low Input Offset Current: ±۵٫۰ nA (Typ)

• Low Input Offset Voltage: ±۱٫۰ mV (Typ) LM139A Series

• Input Common Mode Voltage Range to Gnd

• Low Output Saturation Voltage: 130 mV (Typ) @ 4.0 mA

• TTL and CMOS Compatible

• ESD Clamps on the Inputs Increase Reliability without Affecting Device Operation