اداپتور 44پایهTQFP

14,900,000 ریال

اداپتور TQFPپایه44 جهت پروگرامر TNM

مبدل برای برنامه ریزی آیسی فلش ۴۴ پایه با پکیج tqfpاستفاده میشود .

AM29F400BB  –   AM29F200BB

تولیدکننده

اداپتور TQFPپایه44 جهت پروگرامر TNM

مبدل برای برنامه ریزی آیسی فلش ۴۴ پایه با پکیج tqfpاستفاده میشود .

AM29F400BB  –   AM29F200BB

لوازم جانبی

محصولات مشابه