شمع تک پلاتین پایه کوتاه دنسو Denso

0 ریال

DENSO-Short-base-1plug

طراحی الکترود U-Groove در این مدل باعث میشود که شعله در یک شیار بزرگ در روند رشد باشد ک منجر به پراکندگی شعله و شعله بزرگ تر برای احتراق بیشتر میشود. این به معنای بهبود بهره وری سوخت و بهبود در پاسخ گازی است.

رشته های نوردی ماشین در طول نصب و حذف،از پیچیدگی مربوطه جلوگیری میکند که سبب ایجاد بالاترین کیفیت ممکن در این مدل شمع میشود.

این مدل تمام شده است

شمع خودرو یکی از اجزایی ست که روی موتور و در واقع بر روی سر سیلندر قرار می گیرد و یکی از مهمترین اجزا در فرایند احتراق خودرو است.خودروهایی که با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند برای تکمیل فرایند عملیات احتراق در داخل موتور احتیاج به قطعه‌ای دارند که با ایجاد جرقه این کار را انجام دهد؛ این وظیفه به شمع محول شده است. پس از مکش سوخت به داخل سیلندر و ترکیب آن با هوا شمع وظیفه دارد که با جرقه زدن عمل احتراق را آغاز و انرژی تولید کند. این انرژی سپس توسط قطعات دیگر مکانیکی باعث به حرکت درآمدن خودرو می‌شود.