ابزار بادی

ابزار بادی 

 • دستگاه بکس بادی AK-9582مشخصاتبدنه آلومینیومی ، پنج سرعته ، چپ و راستدرایو1"سرعت RPM4000حداکثر گشتاورFt-Lb2440N-m1800مکانیزمTwin Hammerخروجی هوااز بغلطولmm296وزن gr10120فشار psi90ورودی هوا3/8”NPT

  120,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  دستگاه بکس بادی AK-9531مشخصاتتمام فلزی سه ، سرعته ، چپ و راستدرایو3/8”سرعت RPM12000حداکثر گشتاورFt-Lb130N-m176مکانیزمRocking Clutchخروجی هوااز جلوطولmm143وزن gr1160فشار psi90ورودی هوا¼”NPT جزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره...

  0 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سری بکس بادی17پارچه 9007-AKنوع دستگاهبکس بادی AK-9541درایو1/2"مشخصات10 عدد بکس فشار قوی 9 الی 27 CR-Mo 6 عدد ملحقات

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه بکس بادی AK-9541مشخصاتتمام فلزی ، سه سرعته ، چپ و راستدرایو1/2"سرعت RPM7000حداکثر گشتاورFt-Lb352N-m260مکانیزمRocking Clutchخروجی هوااز جلوطولmm178وزن gr2120فشار psi90ورودی هوا¼”NPT جزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره...

  10,000,000 ریال موجود
  6 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه بکس بادی AK-9542مشخصاتبدنه فلزی سه ، سرعته ، چپ و راستدرایو1/2"سرعت RPM6500حداکثر گشتاورFt-Lb680N-m500مکانیزمPin Clutchخروجی هوااز دستهطولmm198وزن gr2600فشار psi90ورودی هوا¼”NPT جزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره تخصصی...

  20,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سری بکس بادی17پارچه 9008-AKنوع دستگاهبکس بادی AK-9542درایو1/2"مشخصات10 عدد بکس فشار قوی 9 الی 27 CR-Mo 6 عدد ملحقات

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه بکس بادی AK-9543مشخصاتبدنه کمپوزیت،سه سرعته ، چپ و راستدرایو1/2"سرعت RPM7000حداکثر گشتاورFt-Lb1287N-m950مکانیزمTwin Hammerخروجی هوااز دستهطولmm198وزن gr2060فشار psi90ورودی هوا¼”NPTجزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره...

  31,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سری بکس بادی14پارچه 9006-AKنوع دستگاهبکس بادی AK-9561درایو3/4"مشخصات8 عدد بکس فشار قوی 38 الی 27 CR-Mo 5 عدد ملحقات

  36,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه بکس بادی AK-9544مشخصاتتمام کمپوزیت،سه سرعته ، چپ و راستدرایو1/2"سرعت RPM8000حداکثر گشتاورFt-Lb1287N-m950مکانیزمTwin Hammerخروجی هوااز دستهطولmm180وزن gr2280فشار psi90ورودی هوا3/8”NPTجزئیات بیشتر این محصول را در بخش اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.جهت دریافت لیست قیمت کامل و مشاوره...

  38,490,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه پیچ گوشتی بادی مستقیم AK-9411درایو1/4"حداکثر گشتاور57 NmمکانیسمTwin clutchوزن gr1130طول240 mmورودی هوا1/4”NPTسرعت7000 RPM

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه بکس بادی AK-9545مشخصاتتمام کمپوزیت ، سه سرعته ، چپ و راستدرایو1/2"سرعت RPM8000حداکثر گشتاورFt-Lb1335N-m1000مکانیزمTwin Hammerخروجی هوااز دستهطولmm170وزن gr2080فشار psi90ورودی هوا3/8”NPT

  42,350,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دستگاه پیچ گوشتی بادی هفت تیری AK-9421درایو1/4"حداکثر گشتاور81 NmمکانیسمTwin clutchوزن gr1270طول166 mmورودی هوا1/4”NPTسرعت8000 RPM

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف