آیسی امولاتور انژکتور گاز A2C11827-BD

0 ریال

آیسی امولاتور انژکتور گاز A2C11827-BD

در ایسیو زیمنس گاز سوز به عنوان امولاتور انژکتور گاز و بنزین استفاده می گردد .

در ایسیو زیمنس EF7 ( موتور ملی ) برای کنترل شیر برقی OCV یا همان شیربرقی CVVT استفاده می گردد.

همچنین در ایسیو زیمنس ریو به عنوان درایور شیربرقی دور آرام  به کار رفته است .

این مدل تمام شده است

آیسی امولاتور انژکتور گاز A2C11827-BD

در ایسیو زیمنس گاز سوز به عنوان امولاتور انژکتور گاز و بنزین استفاده می گردد .

در ایسیو زیمنس EF7 ( موتور ملی ) برای کنترل شیر برقی OCV یا همان شیربرقی CVVT استفاده می گردد.

همچنین در ایسیو زیمنس ریو به عنوان درایور شیربرقی دور آرام  به کار رفته است .

مشخصات

ایران خودرو, سایپا
سمند, روآ
ریو
موتور
Siemens
تک سوز, گازسوز
انژکتور, استپر موتور, شیر برقی OCV) CVVT)
SOP
20
ST microelectronics

محصولات مشابه